Segona fase de millora en el barri Montjuí

287
Segona fase de millora en el barri Montjuí
Segona fase de millora en el barri Montjuí
PUBLICITAT

L’Ajuntament d’Ares, amb fons de compensació eòlica, està executant la segona fase de la millora del carrer Montjuí. A més de la nova pavimentació es renoven les canalitzacions de desguassos, separant les aigües fecals de les pluvials. També es dota a aquest carrer d’instal·lació subterrània de telefonia, aigua i electricitat.