Noves ofertes d'ocupació per a l'hotel i balneari de Benassal
Noves ofertes d'ocupació per a l'hotel i balneari de Benassal

De cara als mesos d’estiu i a la major afluència turística, l’hotel i el balneari de Benassal busquen nou personal per a incorporar-se a les seues plantilles. Així, se busca una persona per a netejar habitacions, menjador i cuines; una altra per a treballar en habitacions, cuina i bugaderia; s’ofereixen també posats de massatgista o esteticista i se cerca un fisioterapeuta.


Així mateix, per a l’Hotel Los Pinos se busca un animador que treballarà de l’1 de juliol al 30 de setembre amb possibilitat d’ampliar el contracte.

Tots aquells interessats en les ofertes poden enviar el seu currículum a aedlbenassal@gmail.com.