Més de 8.000 agricultors i 250 tractors col·lapsen València per llançar un SOS per la supervivència del camp

624
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Unió de Llauradors

La multitudinària tractorada-manifestació convocada per totes les organitzacions professionals agràries de la Comunitat Valenciana –l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), ASAJA Alacant-Joves Agricultors, la UNIÓ de Llauradors i Ramaders, la Coordinadora Camperola del País Valencià (CCPV) -COAG) i la Unió de Petits Agricultors i Ramaders del País Valencià (UPA-PV)–, amb el suport de Cooperatives Agro-alimentàries i més de cent entitats de la societat civil i ajuntaments, va reunir més de 8.000 persones i 250 tractors a la ciutat de València per reivindicar a totes les administracions un paquet de mesures que garantisquen una rendibilitat digna de les explotacions agropecuàries.

Sota el lema ‘SOS: per la supervivència del camp valencià’, la protesta va arrencar a l’alba amb caravanes de tractors arribades des de diverses comarques que van col·lapsar algunes entrades i van causar llargues retencions de trànsit. A la Plaça de Sant Agustí, els dirigents agraris van denunciar la balança de la injustícia dels preus comparant cotitzacions que perceben per productes agraris amb el preu d’articles quotidians: un citricultor cobra per un calaix de 18 quilos de taronges Navelina igual que costa un cafè, el preu que percep un viticultor per 12 quilos de raïm només li dóna per pagar una hora de pàrquing, per comprar una ampolla de xampú un horticultor ha de vendre fins a 37 quilos de cebes, un ramader necessita vendre 8 quilos de carn de porc per reunir els diners que costa una entrada de cinema, o un arrosser ha de vendre 5 quilos d’arròs per adquirir un refresc de cua.

El recorregut va finalitzar a les portes de la Delegació del Govern, on es van descarregar enormes munts de productes agraris en crisi. Els encarregats de pronunciar la lectura del manifest van ser els responsables de les principals organitzacions de consumidors: Vicente Inglada, secretari general de la Unió de Persones Consumidors de la Comunitat Valenciana; Vicenta Alcácer, presidenta de l’Associació de Mestresses de Casa i Consumidors Tyrius; i Fernando Móner, president de l’Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU), que van subratllar l’aliança entre productors i consumidors.

Les reivindicacions del sector agrari passen per garantir uns preus dels productes agraris que permetisquen la sostenibilitat econòmica de les explotacions agrícoles i ramaderes, en línia amb allò que estableix la llei de la cadena alimentària; el desenvolupament normatiu de totes les possibilitats d‟excepció en competència que permet la PAC; una PAC més mediterrània i que contemple la idiosincràsia dels cultius de regadiu, així com de la necessitat de suport als sectors de secà i del nostre model ramader sostenible; exigir clàusules mirall a les produccions agrícoles i ramaderes que s’importen d’altres països tercers, de manera que hi hagi les mateixes condicions de producció dins i fora de la Unió Europea per als aliments que arriben als nostres consumidors; i mesures extraordinàries per alleujar l’escalada de costos de producció.

La taula reivindicativa també inclou un nou sistema nacional d’assegurances agràries adaptat a les necessitats dels agricultors i ramaders, i no als beneficis de les asseguradores; implantar una assegurança de costos/ingressos agraris; posada en marxa d’un pla de reconversió i reestructuració per als sectors agraris en crisi; implicació de totes les administracions, tant en recursos humans com econòmics, per afrontar les amenaces fito i zoosanitàries actuals, destacant el tractament en fred; potenciar la investigació agrària i suport a la innovació en explotacions i empreses agroalimentàries, evitant la prohibició de fitosanitaris sense alternatives eficaces en la lluita contra plagues i malalties vegetals.

Les organitzacions agràries van exigir així mateix una compensació als sectors ramaders pels increments de costos derivats de les exigències ambientals més grans i d’aplicació dels reials decrets respectius d’ordenació sectorial; mesures dirigides a assolir una convivència entre el sector citrícola i apícola valencià, simplificació dels tràmits administratius relatius a les instal·lacions agrícoles i ramaderes; eliminar restriccions a l’activitat arrossera dins dels parcs naturals; adaptar la Reforma Laboral a les necessitats de les campanyes agràries; rebaixa significativa del mòdul de l’IRPF agrari; revisió del Codi Penal i augment de recursos per millorar la lluita contra els robatoris al sector agrari; Llei Emergència per danys de fauna salvatge; i manteniment dels cabals per a regadiu del transvasament Tajo-Segura, anàlisi dels recursos hídrics i inversió en obres hidràuliques.

El sector agrari està duent a terme mobilitzacions a tot Espanya que tindrà la seva continuïtat el proper 10 de març a Alacant i que conclouran el 20 de març amb una gran manifestació del medi rural valencià i espanyol a Madrid.