L’escola de Vilar de Canes en 1934 a la mostra del 50 aniversari de l’Arxiu Històric de Castelló

454
Un plànol de 1934 de l’escola de Vilar de Canes a la mostra del 50 aniversari de l’Arxiu Històric de Castelló
PUBLICITAT

L’arxiu Històric de Castelló compleix 50 anys de vida i ha organitzat una exposició amb una selecció dels seus fons documentals que s’exhibiran en la sala d’exposicions de la Direcció Territorial de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a l’avinguda del Mar de Castelló.

L’exposició consta de 12 panells que fan una breu introducció a la història de l’arxiu i reprodueixen 32 documents seleccionats per a representar diferents fons.

A més, s’hi mostren quatre facsímils: un plànol de l’escola de Vilar de Canes de 1934, un ofici de les illes Columbretes de 1860, un expedient de responsabilitats polítiques de 1941 i una escriptura notarial sobre la confirmació dels termes d’Onda i Borriol de 1282.

L’Arxiu de Castelló té la funció de recollir els protocols notarials, la documentació històrica de l’Audiència Provincial, els jutjats, la Delegació d’Hisenda i tota la documentació històrica produïda pels serveis provincials de l’Administració central.
El més valuós per a la investigació i el que dona origen als arxius històrics provincials són els protocols notarials. De fet, un dels documents més antics que es conserva és un pergamí de 1282 d’una escriptura del notari Genar Rabasa que confirma l’assignació de termes d’Onda i Borriol.

D’altra banda, tant el fons de govern civil com el de jutjats són essencials per a conéixer el període de la guerra civil i la postguerra. El fons de cadastre és el més consultat pels ciutadans que, amb documentació històrica, encara poden corroborar o fer valdre els seus drets sobre les propietats tant rústiques com urbanes quan hi ha un conflicte.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA