Les fotos. La presentació de reina i dames a Ares

232
Presentació a Ares del Maestrat