Les fotos. La presentació de reina i dames a Ares

269
Presentació a Ares del Maestrat