Les aus del terme d’Ares

81
PUBLICITAT

Quines aus viuen al terme d’Ares? Un grup d’excursionistes ho ha pogut conèixer de la mà de Virgilio Beltran, de Numenius, una empresa especialitzada en el guiatge ornitològic. Amb prismàtics i telescopis han pogut observar les aus que volen per damunt del terme i identificar-les.