L’Ajuntament d’Ares i la Fundació Don Jaime Vives instal·len un pas canadenc en el Mas de Celma

79
PUBLICITAT

La Fundació Don Jaime Vives, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Ares del Maestrat, ha instal·lat un pas canadenc en la finca del Mes de Celma, propietat de la Fundació.

Cal recordar que la Fundació Don Jaime Vives entrega ajudes directes a estudiants i realitza accions de desenvolupament local i promoció cultural com són la realització d’activitats educatives, publicacions de temàtica local i la col·laboració amb entitats i associacions del municipi en aquelles activitats que es considere que contribuïsquen a la millora del benestar i qualitat de vida dels habitants de la localitat.