La Diputació de Barrachina diu que la inacció de Martí ha obligat a tancar la planta de purins de la Todolella

156
Reunió a la Todolella
PUBLICITAT
  • El PP descriu denúncies i informes sobre les mesures no adoptades prèviament per a la minimització de l’impacte ambiental de l’explotació
  • La Diputació s’ha reunit amb tots els agents afectats per la paralització de l’activitat

La planta de tractament de purins de la Todolella haurà de paralitzar la seua activitat a final d’any. Segons informa la Diputació de Castelló, governada per Marta Barrachina, una denúncia davant la Fiscalia reflecteix que la planta no compleix amb la normativa quant a la minimització de l’impacte ambiental degut a “la inacció de l’anterior equip de govern”. La vicepresidenta primera i responsable de l’àrea Econòmica, María Ángeles Pallarés, s’ha desplaçat fins la Todolella amb els diputats de Residus i Sector Primari, Ximo Llopis i Sergio Fornas, respectivament, i tècnics de la institució provincial, per a mantindre una reunió informativa amb tots els agents afectats per la paralització de l’activitat.

La problemàtica sorgeix en el moment que s’havia d’adaptar la instal·lació i el funcionament de l’activitat a les MTD (Millors Tècniques Disponibles) en el tractament de residus publicades per la Decisió d’Execució (UE) per a reduir les emissions de l’atmosfera. L’empresa adjudicatària del servei d’explotació va presentar la sol·licitud per a l’obtenció de l’Autorització Ambiental Integral corresponent. No obstant això, un informe del Servei de Protecció de l’Atmosfera de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, a finals de març del 2023, va concloure que no quedava acreditada l’aplicació de totes les millores previstes per a reduir les emissions a l’atmosfera, per la qual cosa no es va poder emetre l’informe favorable sol·licitat, aconsellant l’adopció de mesures oportunes per a protegir el medi ambient.

L’informe emés pel Servei de Protecció de l’Atmosfera extrau que la tècnica emprada per a l’explotació actual de la planta no s’inclou en la relació de millors tècniques disponibles. Per tant, la tecnologia empleada de panells d’evaporació no és recomanable per a reduir les emissions a l’atmosfera ja que genera, de manera difusa i contínua, una quantitat important de gasos.

A més d’això, a la fi de mes del mes de setembre de 2023, l’empresa adjudicatària va rebre de Fiscalia provincial de Castelló la comunicació sobre una denúncia en la qual es reflectia que la planta no complia amb la normativa quant a la minimització de l’impacte ambiental. En aquesta denúncia es posa de manifest que entre els anys 2019 i 2022 es va constatar l’existència d’acumulació de fem depositat a la intempèrie, sobre sòl de terra, amb el consegüent risc de filtració de lixiviats per efecte de les pluges. En tot eixe temps no s’ha apantallat i adequat el sistema de panells evaporatius sobre els quals es polvoritza la fracció líquida del purí, el qual degut precisament a deficiències d’apantallament s’escampa sobre el sòl de terra circumdant. En la denúncia es posa de manifest que esta planta de tractament de fems no compta amb Autorització Ambiental Integrada.

El Seprona va sol·licitar una sèrie d’informació que, com es desprén en la denúncia, no va ser proporcionada per les Conselleries implicades, i es va tornar a oficiar a la Conselleria d’Agricultura, Medi rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, a fi que informaren i si és el cas remeteren la còpia de l’Autorització Ambiental Integrada de la planta. Després de rebre eixe informe, que conclou que no s’han adoptat les mesures de minimització de l’impacte ambiental en eixa parcel·la, i en vista de quede garantida la protecció de medi ambient i seguretat i salut de les persones, s’ha proposat la finalització del contracte del servei d’explotació de la planta a la fi d’enguany.

  • Usos de la planta fins al 2024

En el temps restant, les instal·lacions es dedicaran exclusivament a la finalització del tractament dels residus existents en l’actualitat i en la neteja, condicionament i manteniment de les instal·lacions per a evitar possibles riscos en el període posterior. Davant este nou escenari, els ramaders i municipis afectats pel cessament de l’activitat hauran d’estudiar la fórmula per a continuar tractant els purins. Aquesta instal·lació, de la qual és titular l’entitat provincial, és utilitzada per dotze ramaders de la comarca dels Ports i que dona servei als municipis de la Todolella, La Mata, Olocau del Rei, Villores, Morella, Ortells, el Forcall i Cinctorres.