La Diputació activa el nou Pla Resol perquè els municipis estalvien en la seua factura elèctrica

137
Ple ordinari novembre 2023
PUBLICITAT

La Diputació Provincial de Castelló ha activat el contracte perquè els municipis adherits a la central de contractació tinguen els preus més competitius en la seua factura elèctrica.

El ple ordinari corresponent al mes de novembre celebrat ha aprovat per unanimitat de tots els grups el plec de clàusules administratives d’un acord marc per a la prestació del subministrament d’energia elèctrica que tramita la central de contractació. Amb esta aprovació, la Diputació de Castelló activa un dels eixos principals d’actuació de Diputació Resol, un pla que té com a objectiu reduir la despesa energètica dels xicotets municipis i avançar cap a l’autoconsum.

En este sentit, dins del pla Diputació Resol, la contractació dels subministraments elèctrics es realitzarà baix la fórmula de preus indexats al mercat majorista de l’energia elèctrica. En este esquema contractual, el preu abonat per l’electricitat variarà conforme a les condicions del mercat en temps real mitjançant l’aplicació d’una fórmula que estableix la relació i ajust directe entre els preus de l’energia i els paràmetres del mercat elèctric, permetent una adequada adaptació dels costos conforme a les condicions fluctuants d’este.

Tal com s’estableix en els plecs aprovats, l’objecte de l’acord marc és la determinació dels tipus contractables i les condicions per a la prestació del subministrament d’energia elèctrica, i podran contractar, sobre la base de l’acord marc, la Diputació de Castelló i les 111 entitats adherides al present acord.

El valor màxim estimat de l’acord marc es fixa en 92.805.303,60 euros, IVA exclòs i inclosos cinc anys de contracte més possibles modificacions. Així mateix, s’ha fixat en 30.935.101,20 euros més 5.196.396,50 euros en concepte d’IVA corresponent a la despesa de la Diputació i les entitats adherides a l’acord marc durant dos anys. Remarcar que en tractar-se d’unes quantitats estimades, els ens no queden obligats a portar a efecte una determinada quantia del subministrament.