La Diputació aclareix que els municipis que tenen delegada en la Diputació la gestió de l’IBI podran pagar de forma fraccionada

135
María Ángeles Pallarés. Vicepresidenta
PUBLICITAT
  • La vicepresidenta de l’àrea Econòmica, Maria Àngeles Pallarés, critica que el grup socialista faça política “mentint” a la ciutadania ja que “no s’ha imposat res de manera unilateral ni s’està actuant d’esquena als ajuntaments”

“Els veïns dels 36 municipis de la província de Castelló que han delegat en la Diputació de Castelló les seues facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de l’IBI podran continuar pagant aquest impost de forma fraccionada”. Una afirmació que ha dit de manera rotunda la vicepresidenta de l’àrea Econòmica, María Ángeles Pallarés, qui lamenta que el grup socialista de la Diputació “mentisca a la ciutadania” ja que “no s’ha imposat res de manera unilateral ni s’està actuant d’esquena als ajuntaments”.

La vicepresidenta responsable de l’àrea Econòmica ha explicat que des del Servei Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació s’ha remés un comunicat que explica que la divisió en dos períodes de pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) ha generat confusions entre alguns contribuents en creure que la recepció de dos rebuts relatius a l’IBI pel mateix import es devia a un error i no al 50% de la quota. Per aquest motiu s’han produït impagaments del segon termini del rebut de l’IBI en el període voluntari.

Per aqueix motiu, i amb la finalitat de millorar la gestió, i atesos els principis d’eficàcia, eficiència i d’economia processal, a partir del 2024 l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i l’Impost sobre béns immobles de característiques especials es posarà al cobrament en un únic termini. No obstant això, com ha incidit María Ángeles Pallarés, “en el mateix comunicat s’informa que prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament es podrà faccionar el mateix. Per tant, és mentida que a partir del pròxim any s’obligue els contribuents a abonar la totalitat del tribut en un únic contingent”. Per tot, com ha dit la vicepresidenta de la Diputació, “demanem al PSPV-PSOE una rectificació ja que amb la seua interpretació particular i errònia del document s’està enganyant la ciutadania”.

“Lamentem que el grup socialista qualifique a aquest govern provincial de mancat de consens i diàleg ja que, justament, des que iniciem la legislatura, la presidenta Marta Barrachina i tots els diputats que formem part del govern provincial hem marcat la transparència i el diàleg com dos de les premisses que regeixen la nostra gestió”. “Des del govern continuarem treballant, sempre, en benefici dels veïns dels 135 municipis de la nostra província i practicant l’escolta activa amb tots ells”, ha finalitzat María Ángeles Pallarés.