La Cooperativa d’Atzeneta aposta per la sostenibilitat

751
Jornada tècnica sobre el conreu de l'ametler a la Cooperativa d'Atzeneta
Jornada tècnica sobre el conreu de l'ametler a la Cooperativa d'Atzeneta
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Cooperativa d’Atzeneta

La Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu d’Atzeneta Coop, ha aconseguit el segell del registre i inscripció de petjada de carboni del Ministeri per a la Transició Ecològica, convertint-se en la primera empresa cooperativa de la província de Castelló a obtenir aquest distintiu. D’aquesta manera, es certifica el compromís de sostenibilitat de l’empresa i la seua aposta per reduir les emissions i combatre el canvi climàtic.

L’empresa ha notificat les seues emissions de l’any 2019, amb un resultat final de tan sols 2,32 t de CO2eq, incloent totes les derivades de les seves activitats empresarials i centres de treball.A més, la Cooperativa d’Atzeneta ha posat en marxa un Pla d’ reducció d’emissions de la mà de la consultoria Objectiu Zero, que preveu una reducció de les mateixes del 100% per 2023, permetent així la neutralitat d’emissions en tan sols dos anys.

A través d’aquest full ruta s’han identificat els principals focus d’emissió i s’han valorat alternatives més eficients per reduir les emissions, contemplant diferents mesures com, per exemple, accions de formació i sensibilització al personal la implementació d’una política de compres sostenibles.

L’obtenció d’aquest segell és fruit de la implementació d’un Pla de Sostenibilitat ambiental que inclou, al seu torn, noves mesures per garantir el desenvolupament sostenible de l’entitat. Cal recordar que, recentment, l’entitat també ha presentat la seua memòria de sostenibilitat d’acord amb els principis de l’Economia del Bé Comú, identificant els principals grups d’interès i establint plans de millora en el temps que permetin desenvolupar totes les activitats de la Cooperativa sense perdre de vista els impactes ambientals, socials i econòmics de l’empresa.

“Amb l’obtenció d’aquest certificat, la Cooperativa d’Atzeneta reforça el seu compromís social i estableix unes pautes a seguir per garantir una gestió més sostenible basada en les relacions amb els seus proveïdors, els seus clients, el personal empleat, socis, l’entorn natural i amb la societat en general “assenyala el president de l’entitat, Angelino Barberà.

Dins d’aquest compromís per la innovació i el medi ambient, cal destacar que la Cooperativa és propietària d’una planta fotovoltaica des de 2008, període durant el qual ha produït més de 1.800 MWh, estalviant una emissió de més de 360 ​​tones de CO2 a l’atmosfera .

El segell de registre d’empremta de carboni

Aquest segell reflecteix el grau d’esforç emprès per la Cooperativa d’Atzeneta en la lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, el segell del registre d’empremta carboni, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni contempla tres seccions possibles: càlcul, reducció i compensació de la petjada de carboni. Això acredita que s’ha calculat la petjada de carboni i que mitjançant el Pla de reducció d’emissions, la Cooperativa es compromet a reduir a el 100% les seves emissions d’ací a 2023 i / o, si s’escau, a compensar-mitjançant projectes d’absorció.