Habitatge convoca les ajudes per a la realització de l’informe d’avaluació d’edificis

352
Habitatge convoca les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis
Habitatge convoca les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis
PUBLICITAT

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha convocat per a l’exercici 2018 les ajudes per a la realització de l’informe d’avaluació d’edificis, IEE, segons publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La directora general d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rebeca Torró, ha destacat que “l’import global d’estàs ajudes és de 295.000 d’euros i que el procediment de concessió serà el de concurrència competitiva”. El termini de la presentació de les sol·licituds finalitzarà el 10 de juny de 2018 i el procediment de tramitació serà telemàtic.

Així mateix ha recordat que podran beneficiar-se “les comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris o propietàries únics d’edificis de caràcter predominantment residencial, que haguessin registrat l’IEE amb posterioritat al 10 de juliol de 2017”.

El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució de les ajudes serà de sis mesos explicats a partir de la publicació de la convocatòria en el DOGV. Transcorregut aquest termini sense que s’haja dictat i publicat resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre desestimada la seua sol·licitud per silenci administratiu.

L’IEE és obligatori per als edificis de residència col·lectiva amb una antiguitat superior a 50 anys i els que pretenguen acollir-se a ajudes públiques per a la seua rehabilitació.

Per a la directora general d’Habitatge, aquestes ajudes “s’emmarquen en la nova política impulsada per la Conselleria i que aposta per la rehabilitació perquè no solament millora la qualitat de vida de les persones sinó les condicions d’habitabilitat de les nostres llars i, a més, reactiva uns sectors tan castigats per la crisi com són els de la construcció i empreses afins”.

En aquest sentit, ha explicat que gràcies a la convocatòria del passat any, ” es van poder elaborar 759 informes, dels quals 81 són de la província d’Alacant, 62 de la Castelló i 616 de València, i que corresponen a d’altres edificis d’habitatge, que gràcies a açò ja disposen d’informació precisa sobre l’estat del seu edifici i una adequada orientació a l’hora de millorar la seua conservació, la seua eficiència energètica i la seua accessibilitat”.