Els mercats no sedentaris podran vendre productes de primera necessitat a partir de demà

428
Mercats no sedentaris

A partir del pròxim 30 d’abril, la Generalitat Valenciana permetrà la venda de productes de primera necessitat en els mercats no sedentaris. Això sí, caldrà complir una sèrie d’estrictes mesures.

Així, el dissabte passat es va publicar la resolució al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana que estableix les condicions per a l’obertura dels mercats de venda no sedentària de productes “exclusivament alimentaris o de primera necessitat, excloent hostaleria i restauració” en la Comunitat Valenciana durant l’estat d’alarma.

Els mercats podran continuar en els llocs de costum, siga cobert o no, sempre que permeten “marcar de manera clara els límits de l’espai, on es puga garantir el control d’afluència, la separació d’establiments i distanciament social”.
Els llocs de venda hauran de trobar-se separats per una via de trànsit i amb una distància mínima entre ells de 6 metres. La separació mínima lateral serà de 2,5 metres. I dins de la paradeta els venedors hauran de guardar una distància de seguretat de 2 metres entre ells i respecte a la clientela. Si l’espai no ho permet per les dimensions, només podrà haver-hi una venedora o venedor. També els clients i clientes que estiguen esperant hauran de guardar una distància de separació entre ells de 2 metres com a mínim. “Es garantirà la vigilància de l’espai on se celebre el mercat durant l’horari de funcionament, per al compliment de les normes de distanciament social”, indica la resolució que destaca la necessitat d’evitar aglomeracions.

També es fa menció al fet que a “l’entrada es disposarà d’un dispensador d’hidrogel o qualsevol altre tipus de desinfectant, el qual serà d’obligat ús per a l’accés a l’espai de compra” i només la venedora o venedor podrà tocar els productes. A més, venedors i venedores deuran anar equipats amb mascaretes i guants i cada parada deurà tindre dispositius per a residus amb pedal que permeten el seu tancament estanc. Els punts de venda, així mateix, hauran de ser netejats “amb freqüència” i, en acabar la jornada “es netejarà i desinfectarà tota la maquinària, dispositius i altres elements de la parada ambulant”. Una altra mesura és la cartelleria informativa a la ciutadania amb les normes de distanciament i higiene que s’han d’adoptar. Qualsevol persona que manifeste símptomes compatibles amb la Covid-19 mentre està comprant haurà d’abandonar immediatament l’espai i atendre a les indicacions del personal sanitari. Si no es poden garantir totes aquestes mesures, els mercats s’hauran de traslladar a espais on si es puguen aplicar aquestes condicions.