El Consell regula el règim de dietes, gratificacions i indemnitzacions dels processos electorals autonòmics

102
Vot per correu a les eleccions municipals
PUBLICITAT

El Ple del Consell ha aprovat el decret que regula el règim de dietes, gratificacions i indemnitzacions a percebre pels membres de ladministració electoral, personal al seu servei i personal de les administracions públiques que participen en el desenvolupament dels processos electorals a les Corts i altres processos electorals la competència dels quals recaigui sobre la Generalitat.

Pel que fa a la propera convocatòria d’eleccions prevista per al 28 de maig del 2023, que se celebraran de forma concurrent amb les eleccions locals gestionades per l’Administració General de l’Estat, compta amb crèdit corresponent a l’exercici 2023 per cobrir la totalitat dels despeses previstes en aplicació del present decret.

La inversió prevista puja a un màxim de 750.000 euros.

Personal destinatari

Les dietes, gratificacions i indemnitzacions amb concurrència amb altres processos electorals aniran destinades a membres i personal col·laborador de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana; persones integrants de les juntes electorals provincials i de zona; secretaris i secretàries dajuntament; personal de condicionament de locals i representants de lAdministració.

També tindrà una gratificació el personal col·laborador de les administracions públiques.

Els imports a abonar sense concurrència amb altres processos electorals aniran destinats als membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana; personal de les juntes electorals provincials i de zona; jutges i jutges de Pau o de Primera Instància; secretaris i secretàries dajuntament; personal col·laborador dels ajuntaments; personal d’acondicionament de locals; representants i personal col·laborador de lAdministració i al personal col·laborador durant la jornada electoral.

Cal destacar que s’abonarà 65 euros als ciutadans o ciutadanes que siguen designats per a càrrecs de president o presidenta i vocal de les meses electorals.