Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

– Seran festius per als empleats públics de la Generalitat dimarts de les festes de la Magdalena de Castelló, el 18 de març a València i el 23 de juny a Alacant

El ple del Consell ha ratificat l’acord de la Taula Sectorial de Funció Pública sobre el règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes locals.

Este acord s’ha assolit per aplicar la normativa recollida en el Decret 175/2006, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servei de l’Administració de la Generalitat Valenciana.

En este decret s’estableix que seran festius per als empleats públics de la Generalitat dimarts de les festes de la Magdalena de Castelló, així com el 18 de març i el 23 de juny per als de València i Alacant, sense perjudici que aquests tres festius puguen ser canviats pels propis d’altres localitats que alberguen centres de treball de la Generalitat.

Amb l’acord aconseguit en la Taula Sectorial de Funció Pública s’estableixen els criteris per evitar que els festius mòbils que cauen en cap de setmana puguen suposar un perjudici per als empleats de la Generalitat.

D’esta manera, quan el dia exempt d’assistència al treball coincideix en festiu o inhàbil, es substituirà per un altre dia dins de la setmana de festes locals d’aquest any. Per setmana de festes de cada un dels municipis, s’ha d’entendre cinc dies laborables anteriors o posteriors al festiu principal.

Per a l’any 2017, l’acord s’aplicarà sobre el proper 18 de març (que caurà en dissabte), mentre que els funcionaris dels centres de treball d’Alacant ho veuran compensat en l’any 2018, atès que el 23 de juny també serà en cap de setmana.