Agricultura destina 4,9 milions d’euros a millorar la competitivitat i sostenibilitat de granges en 2024

80
PUBLICITAT

Estes ajudes tenen per objecte afavorir les inversions en matèria d’instal·lacions i equips que milloren el rendiment de les granges

La Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca destina 4,9 milions d’euros, al llarg de l’any 2024, a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana.

Estes ajudes tenen per objecte afavorir les inversions en matèria d’instal·lacions, maquinària i equips realitzades pels titulars de les granges amb la finalitat de millorar el rendiment general i sostenibilitat de les explotacions ramaderes, mitjançant una reducció dels costos de producció o la millora de la producció, compatibles amb el respecte al medi ambient i al benestar animal.

Es tracta de donar suport als ramaders a fer inversions en les granges, amb la finalitat de renovar les instal·lacions, els equips i les infraestructures per altres més avançades tecnològicament, amb especial atenció a la millora de les condicions d’higiene, salubritat i bioseguretat.

Al mateix temps, han de servir per a millorar les condicions de benestar animal, la sostenibilitat i la reducció dels impactes ambientals produïts per la mateixa activitat ramadera, sense oblidar la reducció dels costos de producció, la millora de la qualitat del producte final i el foment dels productes ecològics.

És important ressaltar que, davant l’actual evolució dels mercats, la implantació de noves normes comercials, la demanda i les preferències del consumidor i les exigències legals de la Unió Europea, les explotacions agràries de la Comunitat Valenciana han d’adaptar-se a les noves necessitats de producció i als nous avanços tecnològics.

Les inversions subvencionables es classifiquen segons la seua finalitat com puga ser la millora de la bioseguretat i de les condicions higienicosanitàries i del benestar dels animals, la promoció de l’extensificació, de la bioeconomia circular sostenible, de l’aprofitament de recursos naturals, així com el foment de la ramaderia ecològica.

També se subvencionaran les inversions que proposen la reducció de costos, la millora de la qualitat del producte final, l’eficiència energètica, l’estalvi d’aigua i energia i la implantació d’energies sostenibles, a més de la reducció de l’impacte ambiental.

Les ajudes cobriran els costos per a la construcció o millora de béns immobles, la compra de maquinària i equips, l’adquisició o desenvolupament de programes informàtics per a la gestió ramadera, entre altres.

L’import inicial d’estes ajudes podrà ser incrementat en 2,2 milions d’euros, si fora necessari, sense que calga recórrer a la publicació d’una nova convocatòria.

La convocatòria d’ajudes ha sigut publicada este dilluns en el DOGV i pot ser consultada en l’enllaç següent: https://dogv.gva.es/datos/2024/04/22/pdf/2024_3351.pdf.