El Consell col·labora amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a ajudar les entitats locals a captar fons europeus

139
Logo GVA
PUBLICITAT

La Generalitat subscriu un conveni de 300.000 euros amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies

S’oferirà formació específica al personal tècnic encarregat de tramitar ajudes i s’impulsarà el desenvolupament d’eines de gestió

El Consell ha autoritzat la subscripció d’un conveni entre Presidència de la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per a assessorar i formar a les entitats locals en matèria de finançament europeu i incrementar així les seues possibilitats d’accés als diferents fons.

Per a això, la Generalitat concedeix una subvenció de 300.000 euros a la FVMP que es destinarà al desenvolupament d’un programa específic centrat en l’assistència tècnica a ajuntaments i mancomunitats, el desenvolupament d’eines informatives i la promoció de jornades i activitats sobre temes de finançament europeu.

L’accés a recursos procedents de la Unió Europea per al període 2021-2027 i als fons Next Generation EU suposen una finestra d’oportunitat per a les entitats locals que des de la Generalitat es vol impulsar.

En aquest sentit, des del Consell es va col·laborant des de 2020 amb la FVMP, a través de la signatura de convenis anuals, que han suposat un suport a aquest organisme per un import global de 650.000 euros.

Activitats

Sobre la base del conveni subscrit per a aquest exercici, des del Consell es finançarà el manteniment de la base de dades de la FVMP relativa a l’àrea de fons europeus, així com la gestió del correu electrònic eurofvmp@fvmp.org com a canal de comunicació, a través del qual les entitats locals poden realitzar consultes i rebre informació relativa a fons europeus.

També es contempla el manteniment de la pàgina web www.pontaeuropa.es, així com la creació de contingut per a aquesta i per a les xarxes socials.

Així mateix, es realitzarà formació a distància dirigida a personal tècnic i directiu i es finançarà l’assistència a congressos o reunions sobre fons europeus d’interés per a les entitats locals, així com l’organització d’aquests.

A més, es duran a terme trobades amb ajuntaments, mancomunitats, organismes o institucions, nacionals o europees, que exercisquen tasques relatives a fons europeus, per a compartir experiències comunes.

Justificació i marc legal

La Generalitat i la FVMP comparteixen objectius i interessos comuns, concretament en la promoció i foment de l’activitat local i en la defensa de l’autonomia municipal i la suficiència financera.

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies, amb una gran implantació, està constituïda pels municipis, províncies i la resta d’entitats locals de la Comunitat Valenciana i se centra en la defensa i promoció dels seus interessos comuns.

Per això, es considera imprescindible la col·laboració entre la Generalitat i la FVMP en la configuració d’una estratègia d’accés i cerca de finançament municipal.

La subvenció que es concedeix a la FVMP està prevista en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2023 i inclosa en el Pla Estratègic de subvencions de la Presidència de la Generalitat i els seus organismes públics per al període 2021-2023.