Mónica Oltra

El Consell ha aprovat l’Oferta d’Ocupació Pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat, que consta de 477 places.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, que ha comparegut en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern valencià, ha assegurat que “es pretén continuar contribuint el màxim possible a reduir la temporalitat i a augmentar l’estabilitat laboral en la funció pública valenciana”.

Oltra ha explicat que del total de places oferides, 286 corresponen al torn lliure, amb una reserva del 7% per a persones amb diversitat funcional i intel·lectual, i 191 a promoció interna.

Places oferides

L’OPE de 2019 conté les places corresponents als llocs de treball que estan dotats pressupostàriament i inclosos en les Relacions de Llocs de treball aprovades.

Aquests llocs es troben vacants; es troben exercits de manera interina o temporal o estan exercits pels seus titulars, però són susceptibles de ser convertits en llocs del grup de titulació superior.

D’aquesta manera, les places que s’inclouen en l’OPE 2019 ascendeixen a 477, de les quals 286 corresponen el torn lliure. Quant a les 191 places de promoció interna, 154 corresponen a la promoció interna ordinària, donant compliment al que es preveu en l’article 119 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana quant a la reserva per a la promoció interna del personal.

També s’inclouen 21 places del Cos B-08 Tècnic de gestió de projectes d’urbanisme i construcció de l’Administració de la Generalitat, Grup/Subgrup professional B, a les quals es podrà accedir mitjançant la convocatòria de processos restringits de promoció interna.

Així mateix, figuren 16 places per a torns de promoció interna restringida per al personal laboral fix que complisca els requisits establits en les disposicions addicional segona i transitòria cinquena de la Llei 10/2010.

Ordenació dels serveis socials

D’altra banda, el Consell també ha aprovat el decret pel qual s’ordenen els Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, respecte al registre, autorització i acreditació dels seus serveis i centres.

La vicepresidenta ha explicat que aquest decret “desenvolupa les previsions de la Llei 3/2019 de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valencina”, de manera que regula “els serveis socials pel que respecta a les normes d’ordenació dels titulars d’activitats i serveis i centres que intervenen en la provisió de serveis socials”.

D’aquesta manera, entre altres novetats, s’estableix la tramitació electrònica per a tots els procediments; se simplifiquen i agiliten els tràmits i presentació de documentació; se centralitza la resolució de procediments en un òrgan únic responsable de l’autorització i acreditació i es concreten les exigències de qualitat, transparència i supervisió que milloren la protecció dels drets de les persones usuàries i de les persones treballadores, entre altres mesures.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA