El Consell aprova l’Oferta d’Ocupació Pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat

577
Mónica Oltra
PUBLICITAT

El Consell ha aprovat l’Oferta d’Ocupació Pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat, que consta de 477 places.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, que ha comparegut en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern valencià, ha assegurat que “es pretén continuar contribuint el màxim possible a reduir la temporalitat i a augmentar l’estabilitat laboral en la funció pública valenciana”.

Oltra ha explicat que del total de places oferides, 286 corresponen al torn lliure, amb una reserva del 7% per a persones amb diversitat funcional i intel·lectual, i 191 a promoció interna.

Places oferides

L’OPE de 2019 conté les places corresponents als llocs de treball que estan dotats pressupostàriament i inclosos en les Relacions de Llocs de treball aprovades.

Aquests llocs es troben vacants; es troben exercits de manera interina o temporal o estan exercits pels seus titulars, però són susceptibles de ser convertits en llocs del grup de titulació superior.

D’aquesta manera, les places que s’inclouen en l’OPE 2019 ascendeixen a 477, de les quals 286 corresponen el torn lliure. Quant a les 191 places de promoció interna, 154 corresponen a la promoció interna ordinària, donant compliment al que es preveu en l’article 119 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana quant a la reserva per a la promoció interna del personal.

També s’inclouen 21 places del Cos B-08 Tècnic de gestió de projectes d’urbanisme i construcció de l’Administració de la Generalitat, Grup/Subgrup professional B, a les quals es podrà accedir mitjançant la convocatòria de processos restringits de promoció interna.

Així mateix, figuren 16 places per a torns de promoció interna restringida per al personal laboral fix que complisca els requisits establits en les disposicions addicional segona i transitòria cinquena de la Llei 10/2010.

Ordenació dels serveis socials

D’altra banda, el Consell també ha aprovat el decret pel qual s’ordenen els Serveis Socials de la Comunitat Valenciana, respecte al registre, autorització i acreditació dels seus serveis i centres.

La vicepresidenta ha explicat que aquest decret “desenvolupa les previsions de la Llei 3/2019 de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valencina”, de manera que regula “els serveis socials pel que respecta a les normes d’ordenació dels titulars d’activitats i serveis i centres que intervenen en la provisió de serveis socials”.

D’aquesta manera, entre altres novetats, s’estableix la tramitació electrònica per a tots els procediments; se simplifiquen i agiliten els tràmits i presentació de documentació; se centralitza la resolució de procediments en un òrgan únic responsable de l’autorització i acreditació i es concreten les exigències de qualitat, transparència i supervisió que milloren la protecció dels drets de les persones usuàries i de les persones treballadores, entre altres mesures.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA