El Consell garanteix la compra de materials sanitaris davant el coronavirus

421
PUBLICITAT
  • Garanteix el proveïment de màscares, reactius per a realitzar les proves i solucions hidroalcohòliques per a asèpsia de mans

El Ple del Consell ha aprovat la declaració d’emergència mitjançant la qual la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va realitzar la compra de materials sanitaris i serveis per a garantir el proveïment davant de la malaltia COVID-19.

El 27 de febrer de 2020, la conselleria va adquirir material sanitari imprescindible per a afrontar aquesta emergència. La compra comprén màscares tipus FFP2, FFP3 i quirúrgiques; reactius necessaris per a realitzar les proves del COVID-19; solució hidroalcohòlica per a asèpsia de mans per fricció. A més, es va realitzar un vídeo informatiu per a la població. El pressupost estimat és de més d’un milió d’euros.

Els principals beneficiaris d’aquesta decisió són els centres sanitaris dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com els centres de l’àmbit de la sanitat pública valenciana que hagen subscrit un conveni d’adhesió amb la central de compres de la conselleria. A més, també es veuran beneficiats tant els pacients com els professionals sanitaris.

Aquesta compra s’ha realitzat en el marc de la crisi de salut pública del coronavirus originada després dels casos declarats per les autoritats xineses el 31 de desembre.

Els coronavirus són virus que es transmeten principalment per via respiratòria en gotes de més de 5 micres i pel contacte directe amb secrecions respiratòries. Per aquest motiu, els centres hospitalaris requereixen d’un major aprovisionament per a poder procedir contra els riscos relacionats amb l’exposició als agents biològics.