El Consell recupera el CICU de Castelló amb la nova estructura del Servici d’Emergències Sanitàries

63
PUBLICITAT

Ruth Merino subratlla que l’executiu valencià avança en la descentralització

La portaveu del Consell, Ruth Merino, ha destacat que l’executiu autonòmic ha aprovat la recuperació dels centres d’informació i coordinació d’urgències (CICU) d’Alacant i Castelló amb l’aprovació del decret que regula l’estructura i organització del Servici d’Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana.

La consellera portaveu ha insistit que el decret permetrà adaptar l’actual organització, basada en un únic centre de treball, per a aconseguir més flexibilitat territorial i un servici més eficient a les tres províncies. A més, com ha precisat, s’està treballant en la selecció i formació del personal de les unitats funcionals perquè puguen prestar els seus servicis “com més prompte millor”.

El decret preveu que este servici podrà disposar per a millorar el funcionament d’unitats operatives funcionals distribuïdes a la Comunitat Valenciana, que cobrisquen tot el territori i que almenys hi haja una unitat com a mínim a València, Castelló i Alacant. En tot cas, tots els CICU dependran íntegrament del Servici d’Emergències Sanitàries.

La Conselleria de Sanitat invertirà dos milions d’euros per a dotar els CICU d’Alacant i Castelló de tots els recursos materials i humans necessaris per a posar-ho en funcionament. D’esta manera, s’incrementaran en 41 les places de professionals del CICU, que passaran de les 109 actuals a un total de 150 places.

En concret, hi haurà 14 places noves de personal mèdic coordinador, huit d’infermeria i 19 de locutors o locutores. Per tant, la plantilla global quedarà integrada per 42 llocs de personal mèdic coordinador, 43 professionals d’infermeria, 55 locutors o locutores i deu documentalistes.

El decret establix, a més, que el Servici d’Emergències Sanitàries es gestionarà íntegrament a través d’un únic centre directiu i mitjançant un únic centre de gasto.

Així mateix, el Consell ha autoritzat el pagament de més de 122,6 milions d’euros per a atendre el gasto derivat del subministrament de materials i per la prestació de determinats servicis als departaments de salut durant els exercicis 2021, 2022 i 2023.

En concret, s’han aprovat dos expedients d’enriquiment injust, per imports de 112,2 milions d’euros i 10,4 milions d’euros cada un d’estos, la finalitat és atendre el compliment de les obligacions econòmiques de la Generalitat contretes en la passada legislatura.