El Consell aprova ajudes per valor de 3 milions d’euros per al transport amb autobús per carretera per pal·liar els efectes de la crisi

243
Interior autobús
PUBLICITAT

El Ple del Consell ha aprovat el decret llei que regula les bases i la convocatòria d’ajudes directes, amb un pressupost global de 3 milions d’euros, per a treballadors i treballadores autònomes i empreses del sector del transport públic de viatgers amb autobús per carretera de la Comunitat valenciana afectades per la crisi de la guerra d’Ucraïna.

Aquests ajuts s’articulen a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i per la seva urgència, característiques especials, objecte, imports a concedir i per l’elevat nombre de persones beneficiàries que podran acollir-se, requereixen l’adopció de mesures d’agilitació i simplificació administrativa, així com laplicació del procediment durgència en la concessió i la utilització de mitjans electrònics per a la seva tramitació.

D’aquesta manera, mitjançant la concessió d’ajudes directes es pretén pal·liar, com més aviat millor, els efectes econòmics derivats dels increments continus del preu dels combustibles i l’energia i que estan tenint repercussions negatives per a les empreses i per a les persones treballadores autònomes en el sector el transport de viatgers i viatgeres per carretera.

En aquest sentit, la Comissió Europea ha aprovat el Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures dʻajuda per donar suport a lʻeconomia després de la invasió dʻUcraïna per part de Rússia, que permet la concessió de subvencions temporals a empreses i autònoms.

A nivell nacional, s’han adoptat mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna, que ha establert una sèrie de mesures d’agilitació de procediments administratius, de suport a sectors específics de l’economia i de mesures per reforçar la liquiditat d’empreses, autònoms i treballadors i col·lectius vulnerables.

A l’àmbit de la Comunitat Valenciana, s’ha aprovat un decret llei de mesures urgents en resposta a l’emergència energètica i econòmica originada a la Comunitat Valenciana per la guerra d’Ucraïna, amb un pla de xoc (Pla Reactiva) que incloïa ajudes complementàries a les aprovades pel Govern estatal per intentar compensar, temporalment, les empreses i persones treballadores afectades per l’alça dels costos energètics i dels combustibles.