Cebrián: ‘Treballem ja sobre un pla integral d’actuacions de la Generalitat contra la despoblació’

489
Cebrián: 'Treballem ja sobre un pla integral d'actuacions de la Generalitat contra la despoblació'
Cebrián: 'Treballem ja sobre un pla integral d'actuacions de la Generalitat contra la despoblació'
PUBLICITAT

La consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, ha destacat l’esforç del Consell en la lluita contra la despoblació. En este sentit, “treballem ja sobre un pla integral d’actuacions de la Generalitat i comptarem en breu amb un catàleg d’accions que potenciarà les sinergies entre distintes conselleries”, ha assegurat. Cebrián ha presidit la reunió constitutiva del Grup de Treball de la Comissió Interdepartamental creada en el marc de l’Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT), que ha de validar els criteris per a prioritzar i canalitzar les actuacions en esta matèria.


Elena Cebrián ha destacat l’esforç coordinat del Consell en eixe catàleg d’accions específiques per departaments -programades o en marxa- per a actuar des d’una perspectiva transversal i integral que engloba des dels servicis educatius, sanitaris i de transport a les carències d’entitats financeres en nombroses poblacions. “És una qüestió d’equilibri territorial i d’igualtat d’accés a ajudes, servicis i oportunitats econòmiques”, ha explicat la consellera, “sense oblidar que hem de reforçar i posar en valor els grans actius existents en les zones d’interior en risc de despoblació”.

En esta primera trobada s’ha treballat a delimitar la definició de les zones amb risc de despoblació, a partir de criteris demogràfics generals per a determinar municipis i zones de major risc. La comissió compte ja amb indicadors per al diagnòstic d’un problema complex que afecta especialment un centenar de municipis de risc alt o molt alt de despoblació.
Relació d’indicadors

S’han tingut també en compte les aportacions de Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a fer un primer diagnòstic. Es classificaran els municipis com d’alt o molt alt risc de despoblació segons complisquen almenys els requisits establits per a cinc dels següents indicadors sociodemogràfics:

a) Densitat de població inferior o igual als 20 habitants/km2.
b) Creixement demogràfic. Taxa de creixement de la població en els últims 20 anys inferior o igual al 0%.
c) Taxa de creixement vegetatiu en el període comprés entre els últims 20 anys inferior o igual a -10%.
d) Índex d’envelliment. Percentatge que representa la població major de 64 anys sobre la població menor de 16 anys (major o igual al 250%).
e) Índex de dependència. Quocient entre la suma de la població de menors de 16 anys i majors de 64 i la població de 16 a 64 anys, multiplicat per 100: major o igual al 60%.
f) Taxa migratòria. Percentatge que representa el saldo migratori en els últims 10 anys sobre la població total de l’últim any inferior o igual al 0%.

Es tindran en compte, encara que no complisquen els requisits, els municipis que pertanguen a àrees funcionals amb una densitat demogràfica igual o inferior a 12,5 habitants per quilòmetre quadrat.

L’agenda Avant respon al compromís del Consell d’emprendre polítiques específiques per a fer front a la despoblació, per mitjà dels estímuls adequats per a aprofitar les oportunitats actuals com una estratègia imprescindible per a revertir la greu pèrdua de recursos que implica la despoblació del medi rural.