Ares finalitza la construcció i equipament de la Bassa de Les Solanes

249
Bassa d'Ares

Bassa d'Ares
Bassa d’Ares
L’Ajuntament d’Ares del Maestrat ha finalitzat la construcció i equipament de l’anomenada Bassa de les Solanes. Es tracta d’una bassa amb una gran capacitat. D’aquesta manera es podrà emmagatzemar l’aigua per a ús agrícola i ramader. L’Ajuntament ha destinat a aquest projecte dos plans d’obres i serveis de la Diputació de Castelló. D’aquesta manera s’ha pogut agilitar l’execució de la bassa. Ara el consistori pretén portar fins a la bassa una canalització que transportarà els sobrants de l’aigua del barranc dels molins.