Xiquets a escola

L’Ajuntament d’Albocàsser busca incentivar la participació democràtica dels xiquets i adolescents de 7 a 18 anys de la localitat, així que ha posat en marxa la creació d’un Consell d’Infància i Adolescència. El primer pas ha sigut la creació d’un reglament que es troba en fase d’exposició pública: https://albocasser.sedelectronica.es/board/

La intenció d’aquesta iniciativa és promoure la participació d’aquest col·lectiu, donar-li veu, fomentar hàbits i actituds democràtiques i dialogants, així com la presa en consideració per part dels adults dels drets i opinions de xiquets i adolescents.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA

Publicitat