Les famílies podran triar fins a 20 centres educatius en el procés d’admissió per al curs 24/25

66
PUBLICITAT

El Consell introdueix mesures favorables per a centres rurals

Les famílies de la Comunitat Valenciana podran triar fins a 20 centres educatius, davant dels 10 del curs actual, en les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria en l’admissió del curs 2024-25.

Així es desprén de l’orde que desenvolupa el decret d’admissió en els centres que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat que ha publicat este dijous la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Així mateix, s’introduïxen mesures favorables en els centres situats en zones rurals o en risc de despoblament, permetent la doble adscripció. I en el cas de famílies amb custòdia compartida acordada judicialment, es pot considerar domicili familiar el dels dos progenitors, segons convinga als alumnes.

El director general de Centres Docents, Jorge Cabo, ha destacat que s’amplia la possibilitat de triar pels pares, “d’esta manera les famílies tindran més opcions per a triar lliurement el centre que s’ajuste als seus interessos i conviccions per a l’educació dels seus fills”.

Cabo ha assenyalat que el districte únic “és un canvi transcendental que, gràcies a suprimir les limitacions zonals, oferirà llibertat educativa i inclusió efectiva de l’alumnat”. “Es tracta d’un decret que evita la discriminació socioeconòmica, garantint la igualtat d’oportunitats, ja que s’atorga més puntuació a les rendes més baixes, famílies monoparentals, nombroses o en risc d’exclusió social” ha afegit.

A més, s’inclou la regularització de l’alumnat que cal escolaritzar en centres d’Educació Especial i es creen les comissions sectorials d’escolarització per a la seua gestió.

Així mateix, s’introduïxen mesures favorables en els centres situats en zones rurals o en risc de despoblament, permetent la doble adscripció. I en el cas de famílies amb custòdia compartida acordada judicialment, es pot considerar domicili familiar el dels dos progenitors, segons convinga als alumnes.

Reducció de burocràcia

Un altre aspecte significatiu del procés d’admissió és que s’ha reduït la càrrega burocràtica per als centres docents i les famílies. Així mateix, s’introduïx en l’admissió una fase extraordinària per a l’adjudicació de les places que han resultat vacants en el procés ordinari, i una fase contínua que es troba oberta durant tot el curs per a atendre l’escolarització sobrevinguda. El procés d’admissió serà exclusivament telemàtic, i es facilitarà l’accés a les famílies que no disposen de mitjans electrònics o coneixements per a dur-lo a terme.