Ajudes per a formar al sector agroalimentari

579
Un tractor en una foto d'arxiu
Un tractor en una foto d'arxiu
PUBLICITAT

– Estan orientades a les organitzacions professionals, federacions o unions de cooperatives de la Comunitat

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha convocat per 3,5 milions d’euros les ajudes per a la formació i adquisició de competències per a activitats agroalimentàries en el marc del Programa de Desenvolupament Rural.

Esta via de finançament, que té caràcter plurianual, està compartida pel Feader, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient i la Generalitat Valenciana. La convocatòria es pot consultar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en l’enllaç següent: bit.ly/2DkIiPp.

L’augment de la competitivitat del medi rural precisa un major nivell d’especialització, tant des del punt de vista tècnic com econòmic, que requerix d’un programa de formació adequat. Per mitjà d’estes ajudes s’oferiran cursos, seminaris, tallers i visites tècniques, a fi d’augmentar la professionalització dels treballadors del sector agrari i agroalimentari.

Les subvencions estan dirigides a les organitzacions professionals agràries, federacions o unions de cooperatives agràries de la Comunitat i altres entitats, totes elles sense ànim de lucre, del sector agroalimentari i el medi rural, que tinguen entre els seus objectius la qualificació i especialització dels professionals.

Esta formació atorgarà als professionals del sector els coneixements necessaris per a dissenyar estratègies i models de negoci que milloren la competitivitat agrícola i la qualitat dels productes, en consonància amb polítiques de conservació i protecció del medi ambient, així com amb la necessària mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Es pretén també fomentar la iniciativa empresarial de joves i dones per a potenciar l’assentament i la fixació de la població i el relleu generacional.

La formació agrària compleix una funció estratègica en la preparació de les persones, en la millora de la competitivitat i en l’adaptació de les qualificacions professionals a les necessitats de l’entorn productiu.

Per tant, l’existència d’explotacions agràries rendibles i modernes resulta imprescindible per a la creació d’una agricultura sostenible, la protecció del medi ambient i la qualitat i seguretat alimentària, així com per a la creació d’ocupació.