Agricultura amplia el període de presentació pels grups d’acció local provisionals de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu

575
PUBLICITAT

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha ampliat el termini de presentació pels grups d’acció local provisionals de l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu (EDLP).

El termini vigent, de tres mesos, que expira el 28 de gener, s’augmenta en un mes, després de la sol·licitud efectuada el mes de desembre pels presidents dels deu grups d’acció local provisionalment seleccionats, i dins del qual estableix l’article 40 de la Llei 30/1992, que preveu la possibilitat que l’Administració, d’ofici o a petició dels interessats, concedisca una ampliació dels terminis establits, que no excedisca de la mitat d’aquests, abans del venciment d’aquests.

Aquests grups són entitats formades per un col·lectiu equilibrat i representatiu d’agents econòmics i socials, públics i privats, amb presència en el territori d’actuació, que assumeix l’elaboració i la posada en marxa d’una EDLP.

Les EDLP són un conjunt coherent d’actuacions, la finalitat del qual és satisfer objectius i necessitats locals i contribuir a la realització de l’estratègia de la Unió Europea per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, posat en marxa per un grup d’acció local.

Les estratègies de desenvolupament local hauran de mostrar les deficiències i les potencialitats de l’espai rural en qüestió, exposar els objectius perseguits i la forma d’aconseguir-los, i en particular han de fer una referència especial a la creació d’ocupació en el medi rural.