Aselec aposta per la resolució ràpida de conflictes entre empreses i consumidors
Aselec aposta per la resolució ràpida de conflictes entre empreses i consumidors

L’Associació d’Empresaris Instal·ladors Elèctrics, Telecomunicacions i Energies Renovables de València (Aselec) aposta pel sistema arbitral de consum de la Generalitat, com a via de resolució dels conflictes que puguen sorgir entre les persones consumidores i les empreses i professionals del sector.


Així ho ha transmès el president d’aquesta associació, Rafael Castell, el director general de Comerç i Consum, Natxo Costa, que ha destacat que “el sistema arbitral de consum aporta un plus de qualitat a les empreses i professionals associats, ja que garanteix per endavant a les persones consumidores que si sorgeix qualsevol conflicte, aquest es solucionarà de forma ràpida i senzilla per un òrgan independent, sense necessitat d’acudir als jutjats “.

L’arbitratge de consum és gratuït per a les dues parts, consumidor i empresari. Es configura com una via alternativa a la judicial i constitueix una via senzilla, àgil, ràpida, sense formalismes. Únicament requereix que la persona consumidora presente la seua reclamació davant la Junta Arbitral de Consum de la Comunitat Valenciana, dependent de la Direcció General de Comerç i Consum, perquè es pose en marxa el procediment arbitral i en un curt espai de temps s’arribe a una solució, que serà obligatòria per a ambdues parts del conflicte, persona consumidora i empresari.

Per l’arbitratge de consum Aselec proposa diversos àrbitres, el que va a garantir que el sector estiga representat en els col·legis arbitrals que es designen a la Junta Arbitral de Consum i va dotar d’una major especialització la resolució dels litigis que es plantegen en aquest sector dins de la província de València.