Vistabella regularà la parada i estacionament de caravanes i autocaravanes

430
Vista de Vistabella del Maestrat.
PUBLICITAT

L’Ajuntament de Vistabella del Maestrat ha emès la primera ordenança municipal que regularà la parada i estacionament de vehicles habitatge (caravanes i autocaravanes). En aquesta norma publicada s’inclouen els espais públics amb autorització per a parar i estacionar, així com les condicions que han de complir els vehicles a l’efecte de controlar la mobilitat del trànsit, preservar el medi ambient i localitzar els estacionaments i els punts de servei.

Ara per ara, aquest tipus de vehicles pot parar i estacionar en la via pública del terme de Vistabella de manera que no obstaculitze ni dificulte la circulació dels altres vehicles. En el futur, el consistori planeja disposar de zones d’estacionament exclusiu per a caravanes, autocaravanes i altres tipus de transport semblants. A més, l’ordenança també comprèn els requisits i obligacions que les zones d’estacionament reservat i els punts de reciclatge per a aquests vehicles han de respectar.

Vistabella del Maestrat acull al llarg de l’any nombrosos vehicles habitatge que precisen d’una regulació per a millorar la seva experiència en la localitat i facilitar el seu viatge.

Cal destacar que aquesta ordenança no té com a objecte la regulació de l’ús de l’espai públic com a acampada lliure o càmping, regulades en una norma autonòmica de turisme en la qual es prohibeix expressament l’acampada lliure i es regulen els càmpings i les àrees de pernoctació en trànsit.