Vilafranca posa en marxa en proves el servei d’avisos Infovila

271

Whatsapp

L’Ajuntament de Vilafranca ha posat en marxa el servei d’avisos a través de Whatsapp Infovila. Els servei funciona des del passat dilluns en proves i pretén ser una eina de difusió dels anuncis municipals. Aci podeu llegir les normes per rebre les notificacions. Ja hi ha vora 300 usuaris.

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT:

L’Ajuntament de Vilafranca, a través de la regidoria de Noves Tecnologies, ofereix com a nova via de comunicació ràpida, àgil i sense cost per alsciutadans i ciutadanes el SERVEI DE MISSATGERIA A TRAVÉS DE WhatsApp, anomenat a partir d’ara INFOVILA. De moment el servei entra en funcionament en PERÍODE DE PROVES fins a la seva posada en marxa definitiva.

ALTA I BAIXA EN EL SERVEI INFOVILA
:

El servei i l’alta en el mateix són gratuïts. Per ser donat / da d’alta, només cal seguir els següents passos:

1.- Enviar un missatge de Whatsapp al nombre 637.550.463 indicant ALTA, nom, els dos cognoms i DNI de l’usuari.

exemple:

ALTA, Pedro Pérez Muñoz, DNI 22222222

2.- Afegir el número 637550463 a l’agenda de contactes (això és necessari per poder rebre correctament els missatges, pot fallar si no se segueix aquest pas).

L’alta es produirà dins dels 7 dies laborables següents a comptabilitzar des de la data en què s’ha enviat el missatge al nombre. De maneraextraordinària i durant el període de proves l’alta podrà realitzar-se dins dels 15 dies laborables següents a comptabilitzar des de la data en quès’ha enviat el missatge d’alta.

– BAIXA. Per donar-se de baixa s’haurà d’enviar un Whatsapp al servei indicant la paraula BAIXA.

NORMES DE FUNCIONAMENT D’INFOVILA:

– InfoVila és un servei de missatgeria d’Informació Municipal creat per l’Ajuntament de Vilafranca, que serà l’administrador del servei. Neix ambla pretensió d’oferir informació sobre AGENDA, ESDEVENIMENTS I SERVEIS PÚBLICS.

– Es dirigeix a tots els ciutadans / es que desitgin rebre la informació procedent del consistori.

– Al Whatsapp únicament es rebran missatges emesos per part de l’Ajuntament de Vilafranca.

– Els Usuaris no podran remetre missatges al servei de Whatsapp l’Ajuntament de Vilafranca.

– L’Ajuntament de Vilafranca podrà enviar informació als usuaris de dilluns a diumenge, de les 8 del matí a les 21 h. En el cas de tractar-se d’una informació d’urgència o especial interès es remetrà en el moment que sigui oportú.

– Els números de telèfon dels usuaris seran inclosos en una base de dades d’ús exclusiu per al servei d’Infovila. Aquestes dades no serantransmeses a cap organisme ni serviran per a cap altra gestió, més enllà del propi servei d’InfoVila.

– El simple fet d’enviar un missatge per ser donat d’alta en el servei suposarà l’acceptació d’aquesta normativa.

– L’enviament de missatges a Infovila suposarà la BAIXA AUTOMÀTICA per part de l’administrador del servei.

– La Normativa es podrà adaptar a la renovació tecnològica del servei i a les circumstàncies que el seu funcionament requereixi. En tot cas, elscanvis normatius seran comunicats als usuaris.