Vilafranca aprova un pressupost de 2.166.712,33 euros

134
PUBLICITAT

L’Ajuntament de Vilafranca, en sessió plenària, ha aprovat el pressupost municipal per a 2024 que ascendix a 2.166.712,33 euros. El pressupost inicial, suposa una disminució de 107.452,35 euros respecte a l’exercici anterior. No obstant això, “una vegada obtinguem subvencions pendents no pressuposades inicialment, com són les del Pla Avança, el Fons de Compensació Eòlic, l’IVACE o el fons Forestal, el pressupost pot arribar a augmentar uns 500.000 euros” ha afirmat l’alcaldessa, Silvia Colom. Així mateix, obres no finalitzades en 2023 passaran a formar part del pressupost de 2024. Este és el cas de l’Edificant, l’obra d’enclavaments tecnològics del polígon o la millora del càmping amb l’IVACE. S’estima que estes actuacions faran augmentar el pressupost en un milió i mig d’euros. Amb tot, el pressupost final de 2024 serà, aproximadament, 3.600.000 euros.

El pressupost mantindrà les ajudes socials i les subvencions nominatives a entitats locals amb l’objectiu de fomentar la cultura, l’educació i l’esport.

En matèria d’inversions i obres, es durà a terme un pla de millora urbana. També es condicionaran els despatxos de la segona planta de l’edifici del carrer la Bassa i es millorarà l’eficiència energètica dels edificis municipals. Així mateix, “amb l’ajuda de Generalitat i Diputació, a través de subvencions pendents de rebre, continuarem millorant l’entorn urbà, mantenint els edificis municipals i els serveis oferits a veïns i veïnes” ha indicat Colom.

“Des de l’Ajuntament de Vilafranca hem treballat per a fer possible un pressupost digne del nostre poble”. Colom ha finalitzat agraint l’ajuda de la secretària-interventora per a millorar el pressupost cada any, amb el seu assessorament.