Video: La pedregada i les inundacions a Vilafranca

502


Video de Lola Fabregat