Video: La pedregada i les inundacions a Vilafranca

617


Video de Lola Fabregat