Vídeo. Portell felicita el Nadal des de l’aire

317