Una guia informa als musulmans diabètics sobre el risc del dejuni al ramadà

401

– La Comissió de Mediació Intercultural Sanitària difon un document plurilingüe per registrar les glucèmies durant el mes de la celebració
– Aquesta celebració tindrà lloc entre el 7 de juny i el 7 de juliol
– Posa a disposició de pacients i professionals el correu electrònic cmis@gva.es i la web

La Comissió de Mediació Intercultural Sanitària (CMIS) del Departament de Salut de Castelló ha tornat a posar en marxa la seua iniciativa per millorar l’atenció sanitària als fidels musulmans diabètics que segueixen el Ramadà. Es tracta d’un document en el qual poden registrar els seus nivells de sucre i permetre un millor seguiment conjunt per part dels professionals sanitaris i els propis pacients musulmans que decideixin dejunar, sense posar en risc la seva salut.

La CMIS ha elaborat unes taules plurilingües adaptades als seus costums horaris i alimentaris, en què s’han d’anotar les diferents mesuraments perquè el pacient, quan acudisca a la consulta de l’especialista o urgències, en el cas que es produisca una crisi, puga aportar una informació útil sobre la seva evolució i estat per als professionals sanitaris.

A més, es va a proporcionar al personal sanitari una guia orientativa amb claus culturals i mèdiques per ajudar a que aquesta celebració es visqui amb naturalitat. Aquest document s’uneix als ja elaborats en anys anteriors per la Comissió, i pretén ajudar així a que els professionals sanitaris aporten informació perquè el pacient puga prendre la seua decisió sobre el dejuni de manera informada i autònoma.

Els membres de la CMIS indiquen quin tipus de procediments sanitaris, com les injeccions o utilització de gotes oculars, no suposen trencar el dejuni, així com recomanacions per facilitar que els fidels que ho desitgen puguen seguir-los de forma adequada. Entre elles, per exemple, es recomana, com a mesura de prevenció i sempre en la mesura del possible, prescriure fàrmacs que s’adapten a l’horari de dejuni en la seua posologia i forma d’administració.

La CMIS, en els seus documents informatius, fa també referència als principals moments del Ramadà, com l’iftar, el primer menjar després de la posta de sol, o el suhur, l’última abans que aquest isca, i les conseqüències sanitàries que podrien tenir sobre determinats tipus de pacients.

En aquest sentit, la comissió treballa per la implicació dels propis pacients, familiars, amics, professors, empresaris, monitors, entrenadors esportius i personal sanitari per a prestar atenció a aquells pacients diabètics que, encara que podrien estar exempts del dejuni, voldrien practicar-lo, pel que la comunicació fluïda entre les parts és una de les eines bàsiques.

-Riscos per als diabètics durant el Ramadà

Amb el dejuni, els principals riscos que presenten els diabètics són hipoglucèmia, hiperglucèmia, cetoacidosi diabètica, deshidratació, lipotímies i trombosi. Per això durant aquest moment, és recomanable vigilar la glucèmia freqüentment. Sobretot entre els pacients amb diabetis tipus 1 i diabetis tipus 2 que requereixin insulina.

Els pacients amb diabetis tipus 2 podrien prevenir una excessiva hiperglucèmia postprandial distribuint la ingesta de calories en dos o tres petits àpats al llarg del període sense dejuni.

A més, alguns dels problemes mèdics durant el Ramadà apareixen motivats per una dieta inadequada i per la falta d’hores de descans. És per aquest motiu, pel que els diabètics que dejuni haurien d’evitar l’excessiu exercici físic durant el dia.

Per a més informació, els pacients i personal sanitari tenen, a través del correu electrònic cmis@gva.es, contacte directe amb la Comissió de Mediació Intercultural Sanitària del Departament, on es respondran els dubtes i consultes que puguin sorgir al respecte, així com la web on es troben els documents.