TV Vilafranca programa 771 del 21 al 27 d’octubre del 2019

42

Sumari:

– Concentració pensionistes

– Dia de la dona rural

– Jornades Comerç

– Tutorial ball pla

– Esports