Sumari: – Substitució canals – Obres Llotja – Demolició parador – Col·lector – Pol·lígon – Cartellera – Esports