TV Vilafranca. Programa 669 del 2 al 8 d’octubre 2017

75

Sumari:
– Plenari octubre
– Obres voreres
– Diagnòstic terriorial d’ocupació
– Agenda Activa
– Jornada de bureo
– Sant Miquel
– Entreparets: classificacions locals
– Esports