– Congrés sobre innovació educativa que tindrà lloc al mes d’abril.
– Nevada
– Resum climàtic febrer
– Obres nou gimnàs i piscina climatitzada
– Nova aula de música al col·legi i activitats educació física.
– Esports