Reunió informativa amb les associacions sobre els nous parcs eòlics de Morella

498
PUBLICITAT

Nota de premsa de l’Ajuntament de Morella

L’ajuntament de Morella va albergar una reunió informativa amb les associacions locals sobre els nous parcs eòlics de Med Wind ENERGY situats al terme municipal. Aquesta va comptar amb molta participació per part del teixit associatiu, així com van intervindre l’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, l’arquitecte local, Lucas Castellet, l’arquitecte expert en projectes de patrimoni, Vicente Dualde, i el tècnic legal de Fabregat Advocats, Damián Fabregat. D’aquesta manera, la principal preocupació de la ciutat i expressada en aquest encontre és sobre la ubicació dels aerogeneradors més pròxims a la ciutat pel seu impacte sobre la població.

Cal explicar que les al·legacions han d’anar adreçades a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. A més, es poden presentar en la finestreta única de la Generalitat Valenciana de l’ajuntament.

Durant la reunió, Rhamsés va destacar que “és important la participació de la ciutadania i l’opinió del veïnat en aquesta part inicial del projecte per a conéixer i al·legar les afeccions del projecte sobre el territori”. L’edil va reiterar que “des del primer moment la postura de l’ajuntament és a favor de les energies renovables i produir-les en el nostre territori, però no de qualsevol manera” i ha afegit que “en el cas dels aerogeneradors més pròxims a la ciutat, aquestos tindran un fort impacte sobre la població tant de manera visual com sonora, a més d’estar molt prop de monuments declarats BIC com el conjunt de Castell i muralles i l’aqüeducte”.

Cal recordar que des de l’Ajuntament de Morella s’ha publicat el projecte a informació pública i es pot consultar a la web municipal a través de https://www.morella.net/projectes-informacio-publica/. Esta és una proposta preliminar, la qual inicia el període d’informació pública amb les administracions i la ciutadania, per tant, pot patir modificacions. Així, ara està en període d’al·legacions. També explicar que tota la informació està disponible de manera presencial en  l’oficina d’obres i urbanisme. Tanmateix, l’ajuntament està obert a qualsevol persona o entitat que necessite informació.

Aquest és un projecte de Med Wind ENERGY per a la construcció de dos parcs nous a la zona de Torremiró, els quals seran Torremiró III i IV. El primer, el més gran dels dos, comptarà amb 12 aerogeneradors nous i una potència total de 41,40 MW. El segon en tindrà sis amb 20,70 MW. En la documentació presentada per l’empresa també es fa referència a les modificacions en les línies d’evacuació i els sistemes de transformació actuals.