Programa de les Festes de Vilafranca del dissabte 18 d’agost

118