On aniran els nous parcs eòlics i les plantes fotovoltaiques? La Generalitat ho fa públic

1197
Visor cartogràfic de la Generalitat Valenciana actualitzat.
PUBLICITAT

L’institut cartogràfic valencià ha actualitzat recentment al visor de cartografia de la Generalitat Valenciana la informació relativa als parcs eòlics i fotovoltaics arreu del territori. Així, s’han afegit dues noves capes amb els parcs eòlics en tramitació i les zones susceptibles d’explotació.

Els parcs fotovoltaics que actualment estan en tramitació es justifiquen pel Decret-Llei 14/2020, de 7 d’agost, del Consell, de mesures per accelerar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables per l’emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica. En l’article desè d’aquesta normativa s’estipulen els criteris territorials i paisatgístics específics a tenir en compte per a la implantació de centrals fotovoltaiques. Per tant, al mapa es representen gràficament part d’aquests criteris, com a eina per facilitar l’anàlisi dels mateixos per a les propostes en la matèria.

Alhora quant a aquestes plantes fotovoltaiques es mostra una representació a efectes informatius i sense caràcter vinculant de les àrees afectades per sol·licituds per a instal·lacions fotovoltaiques, sota diferents procediments administratius, que consten a la Direcció General de Política Territorial i Paisatge de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Es representa la ubicació, al voltant de les parcel·les cadastrals afectades, sense detallar el disseny i perímetre exacte d’aquesta instal·lació.

Pel que fa al Pla Eòlic es mostra una representació, a efectes informatius de la cartografia d’ordenació del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana. Tanmateix, les delimitacions oficials consten en els documents del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana. (https://cindi.gva.es/es/web/energia)

A primer cop d’ull es veu clarament que les zones d’interior són les que la Generalitat determina tant per a la instal·lació de plaques com d’aerogeneradors. Els territoris costaners, que a priori, tenen més necessitat elèctrica per la indústria i per la densitat de població, no es veuen afectats. Així mateix les comarques dels Ports i de l’Alt Maestrat són les més afectades del territori per aquests projectes d’energies renovables.

El mapa cartogràfic també ressenya els terrenys on aniria destinada la macroplanta fotovoltaica de la zona dels Llivis i la Llàcua, al terme de Morella. Per conèixer els detalls d’aquest projecte podeu consultar l’article Erms i deshabitats: carn de canó de macroprojectes renovables ¿és la nova bombolla?

Per veure el mapa amb tots els detalls i les diferents capes cal entrar a través de l’enllaç: https://visor.gva.es/visor/?extension=267173%2C4144531%2C1163962%2C4591677&nivelZoom=8&capasids=Imagen%3B%2C2601_Eolicas%3BPECV_Aptitud_aprovechamiento_eolico%2C2601_Eolicas%3BPECV_Tipo_de_espacio%2C2601_Eolicas%3BPECV_Zonas_susceptibles_explotacion%2C2601_Eolicas%3BApoyos_lineas_aereas_GVA%2C2601_Eolicas%3BLineas_evacuacion_otras_AAPP%2C2601_Eolicas%3BLineas_evacuacion_GVA%2C2601_Eolicas%3BAerogeneradores_Otras_AAPP%2C2601_Eolicas%3BAerogeneradores_GVA%2C2601_Eolicas%3BCaminos_GVA%2C2601_Eolicas%3BServidumbre_vuelo_tramitacion_Otras_AAPP%2C2601_Eolicas%3BServidumbre_vuelo_tramitacion_GVA%2C2601_Eolicas%3BSubestaciones_electricas_GVA%2C2601_Eolicas%3BServidumbre_de_vuelo_explotacion%2C2601_Eolicas%3BAerogeneradores_explotacion&tcapas=1.0%2C1.0%2C1.0%2C1.0%2C1.0%2C1.0%2C1.0%2C1.0%2C1.0%2C1.0%2C1.0%2C1.0%2C1.0%2C1.0%2C1.0&fbclid=IwAR2DF1f1J8mNP2q9CJa-VPXrJqvnorY09TQEm5_zeNyqKcL5UUlRKGYIm7o