Nova web per a sol·licitar cita prèvia de la ITV

204
PUBLICITAT

La Societat Valenciana de ITV SA ha posat en marxa una nova web de cita prèvia per a la inspecció tècnica de vehicles, segons ha comunicat el seu gerent, Josep Antoni Albert. Aquesta nova plataforma digital de cita prèvia per a la ITV ja està disponible.

L’eina online també està adaptada a tots els dispositius mòbils i està operativa i disponible en Sitval. En ella, els usuaris i usuàries de la Comunitat Valenciana poden seleccionar l’estació que més els convinga i, després d’emplenar un formulari amb dades personals i del vehicle, reservar dia i hora per a realitzar la inspecció.

Albert ha destacat que aquesta plataforma “és un pas més en la reversió del servei públic d’ITV cap a una gestió directa, de qualitat, més eficient, competitiva i transparent en el qual treballa la Conselleria d’Economia Sostenible”. “Ens hem marcat -ha continuat- un full de ruta i aquest és un avanç més amb el qual garantim a la ciutadania la prestació d’aquest servei públic en la Comunitat Valenciana”.

Cal destacar que SITVAL unificarà en una sola eina el servei de cita prèvia que fins ara està disponible mitjançant set pàgines web diferents, depenent del lot al qual pertany cada estació. En una fase inicial la nova eina conviurà amb les webs circuititv.com i amb itebasa.com que continuaran estant operatives i prestant el servei de cita prèvia fins a finals del pròxim mes de març. A partir d’aquesta data, la cita prèvia online estarà disponible exclusivament a través de Sitval.

Nova imatge corporativa

La mercantil de la Generalitat anomenada Societat Valenciana d’ITV SA compta amb una nova marca i nova imatge corporativa que permetrà a les persones usuàries identificar els serveis ITV de la societat pública en la Comunitat Valenciana.

La marca, desenvolupada per l’agència de disseny Gimeno Gràfic, està composta per l’acrònim SITVAL i projecta les aspiracions de la nova empresa pública: millorar la gestió i eficiència del servei de ITV per a les persones usuàries de la Comunitat Valenciana.

A més, la nova imatge visualment està molt lligada a l’activitat de l’empresa, al món de la mecànica i el motor. Destacar també que en la tipografia tots els números s’han personalitzat de manera que dificulta les còpies il·legítimes dels encunys i certificats d’ITV, augmentant així la seguretat en els documents oficials.