Les proves d’accés a la Universitat es faran els dies 5, 6 i 7 de juny

632
Estudiants
PUBLICITAT

– Les notes s’entregaran a partir de les 14 hores del 15 de juny, en el cas de les proves ordinàries, i a partir de les 17 hores de l’11 de juliol, en el cas de les extraordinàries

Les proves d’accés a la Universitat (PAU) del curs 2017-2018 per a l’alumnat que estiga en possessió del títol de Batxillerat o de tècnic superior de Formació Professional, tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny, o tècnic esportiu superior, es faran els dies 5, 6 i 7 de juny, en convocatòria ordinària, i els dies 3, 4 i 5 de juliol, en convocatòria extraordinària.

Així ha sigut acordat per la Comissió Gestora de les Proves d’Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, de la qual formen part tant la Conselleria d’Educació com les universitats públiques valencianes.

La inscripció dels estudiants en les proves ordinàries es realitzarà del 28 al 31 de maig, i en el cas de les proves extraordinàries, del 26 al 28 de juny. Les notes es lliuraran a partir de les 14.00 hores del 15 de juny, i en el cas de les notes de les proves extraordinàries, el lliurament de les notes es farà a partir de les 17.00 hores de l’11 de juliol.

En la convocatòria ordinària el termini de sol·licitud de reclamacions o segones correccions serà del 18 al 20 de juny i el de reclamacions de les segones correccions, del 26 al 28 de juny. Quant al termini de reclamacions o segones correccions de la convocatòria extraordinària, aquest serà els dies 12, 13 i 16 de juliol, i el de reclamacions de les segones correccions, els dies 19, 20 i 23 de juliol.

D’altra banda, la resolució de la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià també estableix el nou procediment d’accés i l’admissió als estudis universitaris de grau de les universitats públiques valencianes en el curs 2018-19, de manera que s’ajusta a la normativa estatal referida a la prova d’avaluació de Batxillerat per a l’accés a la Universitat.

En aquest sentit, cal destacar que aquestes proves a la Comunitat Valenciana continuaran denominant-se proves d’accés a la Universitat (PAU), i la seua estructura continuarà sent de dues fases, una primera de caràcter obligatori i una segona part denominada fase voluntària.

Com a principal novetat de les proves convocades cal destacar l’increment en la ponderació de l’assignatura d’Història de la Filosofia en l’accés a totes les titulacions de la branca de coneixement d’Arts i Humanitats i de la branca de Ciències Socials i Jurídiques, pel fet que el curs passat va passar de ser obligatòria a ser troncal de modalitat de Batxillerat.

A més, també es torna a permetre la possibilitat d’examinar-se de l’assignatura d’Idioma Estranger d’un idioma no cursat per l’estudiant en Batxillerat, d’entre els idiomes alemany, anglés, francés o italià, i en queda exclòs el portugués.

Per tot això, la primera fase obligatòria continuarà constant de cinc exercicis. En concret, es tracta de l’assignatura de lliure configuració autonòmica: Valencià, i de les assignatures troncals generals de segon de Batxillerat que haja cursat l’alumne, és a dir: Castellà, Història d’Espanya, Idioma Estranger i una de les quatre assignatures troncals generals amb vinculació a la modalitat de Batxillerat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II).

La nota d’accés serà la mitjana ponderada establida per normativa: el 60 % per a la qualificació final de Batxillerat i el 40 % per a la nota de la fase obligatòria de la PAU. S’entendrà que es reuneixen els requisits d’accés quan el resultat d’aquesta ponderació siga igual o superior a 5 punts.

L’estudiant podrà presentar-se a la fase voluntària per a augmentar la seua qualificació d’admissió fins a un màxim de 14 punts, a un màxim de 4 assignatures, a triar entre les assignatures troncals d’opció, cursades o no cursades, diferents de la troncal general amb vinculació amb la modalitat de Batxillerat que s’examina en la fase obligatòria.

Perquè la qualificació d’una assignatura pondere i servisca per a augmentar la qualificació en l’admissió, haurà de ser igual o superior a 5, tant si és de la fase voluntària com si és la troncal general de modalitat de Batxillerat de la fase obligatòria.

Horaris de les proves

En concret, els horaris de les proves que es realitzaran el juny i el juliol de 2018 queden establits de la manera següent: el dimarts 5 de juny, i el dimarts 3 de juliol en el cas de la convocatòria extraordinària, els alumnes faran de 9.30 a 11.00 hores l’examen d’Història d’Espanya; d’11.45 a 13.15 hores, la prova de Llengua Estrangera; de 15.30 a 17.00 hores, la prova de Matemàtiques II o Llatí II, i de 17.45 a 19.15 hores, l’examen de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II o Fonaments de l’Art II.

Quant a la segona jornada, que tindrà lloc el dimecres 6 de juny, i el dimecres 4 de juliol en el cas de la convocatòria extraordinària, els alumnes s’examinaran de Valencià entre les 9.30 i les 11.00 hores; de Castellà, entre les 11.45 i les 13.15 hores; de Química, Arts Escèniques II o Geografia, entre les 15.30 i les 17.00 hores, i de Dibuix Tècnic II o Història de l’Art, entre les 17.45 i les 19.15 hores.

Finalment, en la tercera jornada, que serà el dijous 7 de juny, o el dijous 5 de juliol en el cas de la convocatòria extraordinària, els alumnes realitzaran les proves de Biologia, Cultura Audiovisual II o Història de la Filosofia, entre les 9.30 i les 11.00 hores; Física, Disseny o Economia de l’Empresa, entre les 11.45 i les 13.15 hores, i Grec II o Geologia, entre les 15.30 i les 17.00 hores.