Les obres de reforma de la Mancomunitat Els Ports traslladen el servei Justiprop a la planta baixa

75
PUBLICITAT

El servei d’orientació jurídica de proximitat de la Generalitat Valenciana, Justriprop, que es presta a la Mancomunitat Comarcal Els Ports, s’ubicarà provisionalment a la planta baixa de l’edifici mentre duren les obres de reforma que afecten en l’actualitat al bloc.

D’aquest mode, les persones usuàries que acudisquen a la seu del carrer la Bassa podran trobar als seus professionals a la part de baix de l’immoble en lloc de a la ubicació on habitualment es prestava el servei. El canvi d’ubicació no afecta a l’horari d’obertura al públic.

D’aquesta forma, seguirà estant disponible tots els dimarts en el seu horari habitual de 9.00 a 14.00 hores