Les fotos. La neu a Sant Pere de Castellfort. Cal circular amb molta precaució.

367