Les fotos. El dia de les Barres a Vilafranca.

1109
PUBLICITAT