Les compensacions eòliques permetran canviar les teulades d’edificis municipals a Portell

164
Ajuntament de Portell

Ajuntament de Portell
Ajuntament de Portell
L’Ajuntament de Portell ha presentat a l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial un projecte per a realitzar reparacions en les teulades dels edificis municipals de la plaça. L’alcalde, Álvaro Ferrer, ha indicat que es revisaran els sostres dels edificis dels jubilats, el consistori i les antigues escoles. L’obra es pagarà amb càrrec a les compensacions eòliques que corresponen als municipis amb aerogeneradors en els seus termes municipals.