IES Els Ports

Des de la suspensió de l’activitat educativa, els instituts de la comarca dels Ports han hagut de trobar altres vies per continuar amb la docència i que l’alumnat no perdi temps.

L’IES Vilfranca ha continuat amb els horaris habituals fent les tasques que el professorat indica. Ho fan a distància, a través de videoconferències, però esperen poder tornar a la normalitat el més prompte possible.

L’alumnat de l’IES Els Ports també segueix treballant des de casa. Encara no tenen clar com es realitzaran les avaluacions, però els professors continuen ensenyant a través de treballs que es puguin realitzar en la distància.

Tampoc ha cessat la seua activitat educativa l’escola de primària de Morella, on el passat divendres, els alumnes van emportar-se cap a casa tot el material que els podria fer falta durant aquestes setmanes de confinament. La feina s’ha atorgat a cada curs depenent de les seues necessitats educatives i, en especial, de la seua edat.

Recentment, la Conselleria d’Educació ha realitzat un pla d’actuació per a continuar amb la docència tot el que la situació ho permeta a partir de l’aturada que es va viure divendres. Aquest Pla, que rep del nom de Pla Mulan, disposa de diverses vies de comunicació i d’aprenentatge per mantenir l’activitat fora de les aules de forma constant. Des d’allà es difonen els materials per a Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, FP Bàsica i EOI perquè les famílies i l’alumnat puguen descarregar-los i fer les tasques a casa.