Labora obri matrícula per a les proves d’acreditació de Competències Clau

732
LABORA
PUBLICITAT

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació, Labora, ha obert el període de matrícula per a les proves d’acreditació de Competències Clau, que permeten accedir als cursos de Certificats de Professionalitat. La data prevista de celebració dels exàmens és el divendres 7 de juny de 2019. Les persones interessades tenen fins al 10 d’abril per a inscriure’s.

Poden presentar-se a les proves d’avaluació de les Competències Clau les persones que no reuneixen els requisits exigits per a poder accedir als certificats de professionalitat de nivell 2 o de nivell 3 i que tinguen 16 anys o més en el moment de realitzar la inscripció. Amb la superació de les proves, es demostra que l’alumnat posseeix les competències necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent al Certificat de Professionalitat que li interesse.

Els exàmens de Competències Clau són 4 proves per al nivell 2 i quatre proves per al nivell 3. Les matèries avaluades són les següents:

– Comunicació en Llengua Castellana.

– Competència en Matemàtiques.

– Comunicació en Llengua Valenciana (només es demana per a cursos o Certificats de Professionalitat que incloguen continguts en idioma valencià).

– Comunicació en Llengua Estrangera (només es demana per a cursos o Certificats de Professionalitat que incloguen un mòdul d’un altre idioma, com per exemple l’anglés).

L’acreditació de les Competències Clau són independents, per tant, les persones interessades poden presentar-se a les proves que desitgen. En la web de Labora (Labora.gva.es) es publicaran els llistats provisionals i definitius els resultats.

Inscripció

La inscripció en les proves pot realitzar-se de dues maneres: presencialment o telemàticament. La inscripció presencial es realitza emplenant la sol·licitud (consultar ací) i presentant-la en qualsevol centre Espai Labora o centre Labora Formació perquè li donen registre d’entrada. També pot presentar-se en qualsevol dels llocs previstos en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La inscripció telemàtica ha de fer-se a través del següent enllaç: consultar ací. Per a inscriure’s telemàticament és necessari tindre codi AutoServef o bé signatura electrònica de l’ACCV.

Amb l’acreditació de les Competències Clau, Labora pretén facilitar l’accés als Certificats de Professionalitat a totes les persones que desitgen formar-se per a poder millorar la seua inserció Laboral i aconseguir la capacitació necessària per a exercir una professió. La programació dels cursos que s’impartiran en els centres Labora Formació està disponible en la web de Labora.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA