LA UNIÓ llauradora reclama ajudes directes per als productors d’ametla i un pla de reestructuració

245
PUBLICITAT

LA UNIÓ denuncia la falta de resposta de la Conselleria d’Agricultura a les propostes presentades pel sector de l’ametla de la Comunitat Valenciana al llarg dels últims mesos, a causa de la difícil situació per la qual travessen els productors després d’una nefasta campanya i una pujada de costos de producció sense precedents. Un total de 20 escrits s’han registrat davant la Conselleria d’Agricultura des de 2020 amb peticions per al sector de fruita seca, 11 d’ells l’any passat, i que comptaven amb 34 propostes diferents.

Des de l’associació reclamen que la Conselleria d’Agricultura segueix sense concedir ajudes directes als llauradors valencians per a compensar les pèrdues en la producció -més del 70% de reducció de collita-, igual que han fet ja altres Governs autonòmics com Aragó, Catalunya o Múrcia. Es tractaria d’alleujar de manera immediata la situació econòmica dels productors a conseqüència de la campanya d’enguany on les inclemències meteorològiques han deixat pràcticament sense collita la major part de les explotacions.

Agricultura continua també sense presentar un pla de reestructuració per al sector de fruita seca, tal com li han sol·licitat LA UNIÓ Llauradora i els integrants del Grup de Treball Autonòmic de Fruita seca a fi d’aconseguir la viabilitat d’aquests cultius, principalment el d’ametles en la Comunitat Valenciana. LA UNIÓ demanda un pla ambiciós de reestructuració del sector amb un pressupost suficient perquè resulte útil i amb la necessitat de no dependre tant dels canvis climàtics i dels vaivens comercials.

Els productors també sol·liciten a Conselleria d’Agricultura que secunden totes les mesures presentades per a millorar des de Agroseguro i ENESA l’actual línia d’assegurança agrària del sector i fer-lo més atractiu per al sector. “Sense ajustar-se a les necessitats reals dels productors d’ametles l’assegurança és ineficaç i pràcticament no assegura quasi ningú. Cal canviar-ho ja”, assegura LA UNIÓ.

Un altre dels aspectes destacats que demanden LA UNIÓ i la resta d’organitzacions del Grup de Treball és el referit a l’aplicació de la nova PAC, ja que la seua posada en marxa provocarà que molts productors del nostre territori vegen reduïda de manera significativa la quantia de les ajudes a percebre i fins i tot que alguns queden fora. Per la qual cosa, des de LA UNIÓ s’ha sol·licitat que es compensen, igual que s’ha plantejat en altres comunitats autònomes, amb recursos propis la disminució de la quantia de l’ajuda per a igualar-la a la qual s’està percebent actualment.

També es demana per al cas que no s’arriben a complir les expectatives pressupostàries de l’Actual Pla Estratègic de la PAC i s’hagen de fer modificacions per a adaptar-los a la realitat, que la Conselleria d’Agricultura es comprometa al fet que aquests canvis afavorisquen els interessos dels productors valencians.